சுரங்க தொழிற்துறை

சுரங்க தொழிற்துறை

சுரங்க தொழிற்துறை

சுரங்கத் தொழிலில், அது சுரங்கமாக இருந்தாலும் அல்லது கனிம செயலாக்கமாக இருந்தாலும், வேலை நிலைமைகள் ஒப்பீட்டளவில் கடுமையானவை, மேலும் உபகரணங்களுக்கான தேவைகள் மிக அதிகமாக உள்ளன.எடுத்துக்காட்டாக, மிட்லிங் மற்றும் டெயிலிங்கைக் கொண்டு செல்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் குழம்பு பம்ப், செறிவு மற்றும் குழம்பைக் கொண்டு செல்வதற்கான நுரை பம்ப், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கான நீண்ட தண்டு பம்ப், என்னுடைய வடிகால் பம்ப் போன்றவை.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு பராமரிப்புச் செலவைக் குறைக்கவும், பராமரிப்புச் சுழற்சியை நீட்டிக்கவும், உபகரணங்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்தவும் விக்டர் மேம்பட்ட சீல் மற்றும் துணை அமைப்பை வழங்க முடியும்.